Rabu, Oktober 26, 2016

Ahad Pagi Ponorogo

Peserta silaturahim, antara lain ketua lembaga pondok pesantren muhammadiyah (LP3M) jatim, Abd Basit (baju merah) (Foto: Nadjib Hamid)
Dr S